Aineistoja ja tutkimuksia

Gothóni, Raili & Kähkönen, Esko, 2015, Kulttuurit ja uskonnot osallistavassa työssä. Teoksessa Osallisuutta, oppimista ja arviointia. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2015.
Lataa julkaisu PDF:nä

Pauha, Teemu & Kähkönen, Esko, 2013, Islamilaisesta hyvän tekemisestä. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B raportteja 56. Helsinki.
Lataa julkaisu PDF:nä

Dinham, Adam & Francis, Matthew  (eds), 2015, Religious literacy in policy and practice. Policy press. Bristol.
Julkaisun esittely kustantajan sivuilla

Dinham, Adam, Furbey, Robert, Lowndes, Vivien, 2009, Faith in the Public Realm. Controversies, policies and practices. Policy Press. Bristol.
Julkaisun esittely kustantajan sivuilla

Jokela, Ulla 2010. Spirituaalinen sensitiivisyys – muutosvoima sosiaalialan työssä. Teoksessa Laine T., Hyväri S. & Vuokila-Oikkonen P.(toim.) 2010. Syrjäytymistä vastaan sosiaali -ja terveysalalla. Helsinki.

Hammar-Suutari, Sari. Asiakkaana erilaisuus: kulttuurien välisen viranomaistoiminnan etnografia 2009,  Joensuu
Lataa julkaisu PDF:nä

Kähkönen, Esko. Uskontolukutaito sekulaarin ja uskonnollisen välisenä siltana. -Osallisuus yhteiskunnallisena haasteena. Diakonia-ammattikokreakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2. Ladattavissa osoitteessa http://www.theseus.fi/handle/10024/117560

Muita aineistoja

Esko Kähkönen, Uskontolukutaito kansalaistaidoksi
Puheenvuoro, Suomen kuvalehti 37/2015
Lataa artikkeli PDF:nä